©L' 2018  |  info@3drumst.be

PRIVACY Indien u als persoon te herkennen bent op één van de foto's op deze website en dit niet gepubliceerd wil zien kan u deze foto laten verwijderen door een e-mail te richten aan info@3drumst.be met de vermelding van de desbetreffende foto('s).

DISCLAIMER De informatie en diensten die deze website bevat kunnen onjuistheden of typfouten bevatten waarvoor de makers van deze website niet aansprakelijk zijn. De makers wijzen elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare informatie.