©L' 2018  |  info@3drumst.be

PRIVACY Indien u als persoon te herkennen bent op één van de foto's op deze website en dit niet gepubliceerd wil zien kan u deze foto laten verwijderen door een e-mail te richten aan info@3drumst.be met de vermelding van de desbetreffende foto('s).

DISCLAIMER De informatie en diensten die deze website bevat kunnen onjuistheden of typfouten bevatten waarvoor de makers van deze website niet aansprakelijk zijn. De makers wijzen elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare informatie.

Wie is 3D?

3D is een lokale gemeentelijke politieke partij die in 1970 werd opgericht onder de naam Reetse Volksbelangen. Na de fusie van Rumst, Reet en Terhagen tot één gemeente “Rumst”, groeide de partij verder uit als ‘Volksbelangen’. 

In oktober 2007 werd de naam ‘3D’ geboren. Met 3D gaan we de toekomst in en nemen we de uitdaging aan om er dynamisch en met open geest tegenaan te gaan.

 

3D is een lokale gemeentelijke partij, onafhankelijk van eender welke nationale politieke partij . Een groep die zich richt tot elke burger van Rumst, Reet en Terhagen. Niet meer maar ook niet minder dan dat. Want de lokale burger is onze belangrijkste drijfveer en zorg. 

3D is er door U - voor U. Het zijn uw problemen, uw opmerkingen en uw zorgen die door 3D op de politieke agenda zullen geplaatst worden. 

3D wil de 3 deelgemeenten, de 3 dorpen, elk met een verschillend karakter en met verschillende noden, gelijk behandelen. En dit rekening houdend met de eigenheid van elk dorp maar ook met 3 belangrijkste waarden: democratisch, doelgericht en doorzichtig. 

In onze groep is iedereen gelijk, kan iedereen zijn gedacht zeggen en wordt er democratisch beslist.

 

Wij staan open voor iedereen, voor elk gedachtegoed, voor mensen van elke strekking en bieden zo een lokaal een zeer goed alternatief aan voor de klassieke partijen die van bovenaf gedirigeerd worden. 

 

3D - Onafhankelijk en pluralistisch

Wie is wie?

Bart Vangramberen

Voorzitter

Nijverheidsstraat 90 - Rumst

0497/79.59.12

André Gielis

Gemeenteraadslid

Dennenlaan 8 - Reet

0475/23.62.30

Melinda Nuyts

Lid bijzonder comité

Winfried Vangramberen

Penningmeester + ledenadministratie

Nijverheidsstraat 90 - Rumst

0485/57.05.05

Hubert De Meester

Bestuurslid

Markt 46 - Rumst
 

0472/75.75.22

Jeroen Verlinden

Bestuurslid

Hoveniersstraat 31 - Rumst

0476/30.33.37

Alfons Mariën

Bestuurslid

Lazarusstraat 7 - Rumst

015/31.45.64

Bruno Marckx

Bestuurslid

0475/66.10.16

Aster Devrieze

Ere - Bestuurslid

Steenweg op Waarloos 40 - Reet

03/844.10.31

Please reload